Základná škola sv. Svorada a Benedikta

I.A

 

triedna učiteľka: PaedDr. Dana Baráthová

 

Novinky v kocke