Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Advent v 1.B

Tento mesiac sme otočili posledný list v kalendári a spolu s ním privítali aj pani zimu. Ako každý vie, mesiac december so sebou nesie aj krásny čas a to čas adventu. Advent znamená príchod Krista, ktorý túžobne očakávame. Práve cez tieto dni sa pripravujeme na slávenie Vianoc a radostnej spomienky narodenia Pána.
Pozrite si rozžiarené tváričky detí 1.B triedy, ktoré takto trávia adventný čas v ŠKD a tešia sa na vianočné sviatky.

Fotogaléria

(text a foto: M.Kuklišová)

Novinky v kocke