Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Ako sme boli na výstave...

Fotogaléria

viac

JARNÝ ZBER PAPIERA 2014

V súťaži jednotlivcov získali odmenu všetci, ktorí priniesli papier nad 200 kg.

1. Tužák          1.A     638 kg

2. Stýblová     1.A     418 kg

3. Porhajaš     7.B     369 kg

(Borecký 7.B, Bubeníková 2.A, Janík 1.A, Minarčíny 2.B, Holecová 3.B, Holec 6.B)

viac

Skamarátili sa už s písmenkami, vedia počítať a čítať. V taške nosia Šlabikár a majú radi svoje pani učiteľky. A že sú veľmi zvedavé, chcú spoznať celý svet. Kde ho nájdu? Predsa v knižnici. Nemusia mať cestovný lístok a predsa cestujú. Stačí keď otvoria knihu a zrazu pred nimi všetko ožíva.
Ale ako sa to všetko dostane do kníh a knižnice?
Kto si môže všetky tie knižky požičiavať?
To zvedavým prvákom z 1.A a 1.B triedy prezradili tety knihovníčky v Krajskej knižnici  Karola Kmeťka v Nitre.

Fotogaléria

viac

Mesiac marec bol venovaný knihám a čítaniu.  A čítaním sme sa  s marcom aj rozlúčili. V pondelok 31.marca  čítali druháci prvákom z časopisu Vrabček  o mackovi a fialkách, o  kocúrikoch Fúzikovi a Ťapkovi. Z čítanky zasa rozprávku Kto sa koho naľakal. Prváci prečítali druhákom o vodníkovi, ktorého pošteklilo slniečko na noštek a zo šlabikára príbeh a hádanky pri písmenku ch. Takto sme sa zdokonaľovali a urobili sme radosť druhým. Do čítania, priatelia!

Fotogaléria

viac

Lukáš Borecký (7. B), Martina Varšavová (6. A) a Terézia Vavrovičová (7. A) - to sú mená detí z nášho tímu, ktorý reprezentoval školu sv. Svorada a Benedikta v Biblickej olympiáde. Uznajte, že to zvládli výborne! Umiestnili sa na 3. mieste dekanátneho kola. A to boli na súťaži tohto typu prvýkrát. Treba však poďakovať aj  sestre Márii Agáte Šebovej a pani učiteľke Monike Ondruškovej za podporu a obetovaný čas. Ďakujeme!  

Fotogaléria

viac

Dňa 31. marca sa 7. A a 7. B trieda zúčastnili exkurzie v Atlantis centre v Bratislave. Atlantis center nás privítal interaktívnymi exponátmi, mohli sme sa zoznámiť s mechanikou, statikou aj magnetickými pólmi. Dozvedeli sme sa veľa nových vecí, hlavne čo sa týka fyzických zákonov. Zúčastnili sme sa prednášky o histórii laseru, jeho princípoch, vlastnostiach, typoch a jeho využití v praxi. Laser patrí medzi najmladšie vynálezy 20. storočia a stal sa neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Samozrejme, nenechali sme si ujsť ani bublifukovú show.

Po exkurzii sme šli na výbornú zmrzlinu a potom smer Nitra. Cestou nám bolo všetkým veselo, odniesli sme si veľa pekných zážitkov.

Fotogaléria

viac
25-03 2014
Vybíjaná

Dňa 18.03 sa konalo obvodné kolo vybíjanej dievčat. Na ZŠ Fatranskej, kde sa stretli školy: ZŠ Kniežaťa Pribinu, ZŠ Alekšince, ZŠ Jelenec, ZŠ sv. Svorada a Benedikta a domáca škola ZŠ Fatranská. Naše žiačky sa umiestnili na prvom mieste. Nad ZŠ Kniežaťa Pribinu vyhrali v pomere 10:4, nad ZŠ Jelenca vyhrali v pomere 10:0 a nad domácimi vyhrali 10:2 a zabezpečili postup do okresného kola.

viac

Dňa 24.3.2014  sa žiaci našej školy zapojili do medzinárodnej matematickej súťaže MATEMATICKÝ KLOKAN. Súťažilo 59 žiakov, z toho bolo 17 úspešných riešiteľov.

viac

40 hodinová adorácia za život

Drahí priatelia !

Všetkých by som Vás chcel srdečne pozvať na adoráciu za život. Dvere našej internátnej kaplnky sú otvorené pre každého, kto by chcel stráviť s Ježišom čas v modlitbe a v tichosti.

 

Hlavné úmysly adorácie za život sú:

- za ženy, ktoré rozmýšľajú o potrate, aby si ponechali dieťatko

- poďakovanie za dar života každého z nás

- za obnovu rodín

- odprosenie za hriechy proti životu, zo strany lekárov, zákonodarcov, médií

a zástupcov verejného života 

viac

V pondelok 17.marca sme sa my, druháci, preniesli do sveta ľudových rozprávok. Hodinu čítania sme mali v knižnici, kde nás privítali tety v krojoch. Sprevádzali nás rozprávkami Pavla Dobšinského hravou formou. Hádali sme hádanky, počúvali a ilustrovali rozprávky, tvorili sme príbehy s danými slovami, dramatizovali sme si rozprávky O Jankovi Hraškovi, O dvanástich mesiačikoch, Šípovú Ruženku aj Snehulienku. Za dobrú tvorivú atmosféru a našu aktivitu sme dostali sladkú odmenu a dve knihy, ktoré si v triede prečítame. Veď kniha je najlepší priateľ človeka.

Fotogaléria

viac
Novinky v kocke