Základná škola sv. Svorada a Benedikta
16-10 2013
Zber papiera

ZBER PAPIERA 2013/2014

Výhercom blahoželáme!

Všetkým, ktorí priniesli papier, ďakujeme za podporu školy.

Ak chceš vidieť na akom mieste sa umiestnila tvoja trieda, čítaj ďalej.

viac

 Všetky chceme byť pekné... Ale čo je skutočná krása?

Odpoveď na našu otázku sme našli na besede s pani vizážistkou Renátou Lenčešovou. Stretnúť s ňou sa mohli žiaci 7. – 9. ročníka 26. 9. 2013.

Rozprávali sme sa nielen o kráse tela, ale aj o vnútornej kráse. Tá spočíva v tom, že sa budeme správať láskavo, dobre a milo k svojim rodičom, kamarátom, okoliu. No treba dbať aj o svoje telo. Dozvedeli sme sa, ako sa správne líčiť, starať o tvár, aby bola nielen zdravá, ale aj pekná.

Beseda bola veľmi zaujímavá a všetkým sa páčila. Odniesli sme si z nej užitočné informácie a múdre rady do života. 

Veronika Žuk Olszewska (8. B)

Fotogaléria

viac

Pochod za život je nádej pre národ....“ spieva sa v pesničke zloženej práve na túto príležitosť. A tak sme sa aj my 50ti pútnici vydali s nádejou v sobotu ráno do Košíc. Okrem nás tam bolo ďalších 100 tisíc! účastníkov. Samotnému pochodu predchádzalo množstvo akcií a podujatí, okrem sv.omší v každom kostole, nočnej poklony a modlitby sv.ruženca, to boli workshopy na zaujímavé a aktuálne témy. Samotný pochod bol odštartovaný v nedeľu gongom a slovami: „Poďme von a bojujem za život!“

viac

V utorok dňa 17.9.2013 sa konala plenárna schôdza Rodičovského spoločenstva pri ZŠ sv. Svorada a Benedikta v Nitre. Po kliknutí na nasledovné odkazy si môžete prezrieť materiály, ktoré na schôdzi boli prezentované.

 

Prezentácia šk. kaplána p. Petra na tému gender ideológia, rodová rovnosť a o Národnom pochode za život, ktorý sa bude konať tento víkend v Košiciach: stiahni tu

 

Prezentácia z plenárnej schôdze obsahujúca podstatné zmeny v školskom poriadku, rozpočet RS, informácie k novozaloženému občianskemu združeniu.: stiahni tu

 

Kompletný školský poriadok pre šk. rok 2013/2014: stiahni tu

 

viac

Veľký deň „D“ 2. septembra 2013 priniesol do našej školy radosť a šťastie v očkách našich najmilších, malých prváčikov.

 V kostole na sv. omši sme spoločne poďakovali za Božiu pomoc a lásku Panny Márie.

Prvý vstup do slávnostne vyzdobených tried I. A a I. B bol krokom do veľkého sveta školákov.

Tak, vitajte, milí naši prváčikovia, nech sa vám všetkým výborne darí, nech sa z vás stanú dobrí a múdri žiačikovia.

Fotogaléria

viac


Úspešní riešitelia medzinárodnej súťaže  pre školský rok  2012/2013

                                         

Klokanko2

2.A

Veronika Fusková - školský šampión    

Jakub Vrchovský-   školský šampión

Oliver Kotrusz, Matúš Chrtiansky

 

 

2.B

Šimon Dovičovič,   Marián Jenis, 

Natália Labovská,  Lucia Peťovská                          

Benjamín Záhradník, Matúš Maximilián Žuk-Olszewski

viac

Výsledky speváckej súťaže Svoradov Slávik pre 1. – 4. stupeň

Dňa 17.6.2013 v pondelok sa konala naša každoročná súťaž v speve Svoradov Slávik. Žiaci boli rozdelení podľa ročník do dvoch skupín a súťažili v troch kategóriách. Porotu tvorili sr. Petra Margaréta, Mgr. Katrebová,  sr. Mária Lucia. Tu sú výsledky súťaže a zopár fotiek našich odvážnych a nadaných spevákov.

viac

   Dňa 12.6.2013 sa uskutočnilo divadelné predstavenie z príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu v hradnej Gotickej priekope pod názvom  Reč na vodu nenapíšeš.......

V divadelnom pásme hralo 53 žiakov 3. až 9. ročníka.

    Dej hry bol koncipovaný na historicky -  literárnom a hudobnom základe zo života a posolstva našich vierozvestov. Hlavní protagonisti (Michal Dolnák, Samuel Špánik, Radoslav Holeš, Dávid Sedmák, Samuel Olach, Samuel Strnát, Hugo Fabián a iní...) významných historických osôb sa svojich rolí zhostili vynikajúco.

viac

Dňa 31.mája sme sa v Ponitrianskom múzeu zúčastnili výstavy o Rímskej ríši. Ako vidíte. veľmi sa nám tam páčilo.

žiaci 2.B

 

viac
31-05 2013
MDD

Aj keď vonku lialo ako z krhly, my sme súťažili, hrali sa a boli veselí. Vďaka patrí ôsmakom, ktorí si pripravili program pre všetkých. Že to bolo naozaj tak, posúďte sami, tu je zopár fotografií.

Fotogaléria

viac
Novinky v kocke