Základná škola sv. Svorada a Benedikta
12-02 2013
Karneval

Tento deň sa celá škola premenila na rozprávkový svet. Prišli princezné a princovia, zvieratká z lesa, morské panny, ale i automat na mlieko, či morská riasa. Keď už bola zábava v plnom prúde, strach nám nahnal policajt, ktorý sa tu zrazu zjavil. Nejedna pani učiteľka sa s obavou pýtala, čo sa stalo. Ale ukázalo sa, že nič zlé, to iba náš školský pán kaplán na chvíľku vymenil svoje oblečenie.

Posúďte sami, či nás spoznáte?

Fotogaléria

viac

Dňa 31.1.2013 sme mali vzácnu návštevu P. Paula Maria Sigla, ktorý nás všetkých povzbudil svojimi slovami o láske Božej a všetkým nám udelil požehnanie vzácnou relikviou P. Pia. 

Fotogaléria

viac

Niektorí študenti, deti  i učitelia našej základnej školy ako i gymnázia sa v sobotu 9. februára zúčastnili celoslovenského modlitbového dňa ku cti Matky všetkých národov v Nitre.

Tento deň bol pre Nitru historickým. Celoslovenský modlitbový deň sa tu v mestskej hale na Klokočine uskutočnil po prvýkrát. Už od skorého rána prúdili autobusy zo všetkých kútov Slovenska do mestskej haly a pútnici zapĺňali sálu až do posledného miestečka.

Modlitbový deň začal eucharistickou poklonou spojenou s modlitbou ruženca.

Potom nasledovali svedectvá mladých ľudí, sestier či starších, ktoré vypovedali o sile a účinku modlitby a obrázka Matky všetkých národov, ktorých šírenie si praje Ona sama.

Fotogaléria

viac

 

Ó, mojej matky reč je krásota, je milota, je rozkoš, láska svätá...”

 

Dňa 5.2. 2013 talentované deti a víťazi triednych kôl recitačnej súťaže Hviezdoslavov Kubín nás presvedčili o ľubozvučnosti a kráse našej slovenčiny.

V školskom kole v kategórii poézia vystúpilo 14 žiakov, v kategórii próza vystúpilo 18 žiakov. Postúpiť do okresného kola však mohol len jeden.

 

viac

Vesmír, hviezdy, súhvezdia... takéto myšlienky vírili hlavami štvrtákov, ktorí dňa 14.1. 2013 navštívili hvezdáreň v Hlohovci. Veľa zaujímavostí o tajomstvách vesmíru nám porozprával malý princ. Po rozprávkovom spoznávaní hviezdnej oblohy nás s ďalšími informáciami  o Slnečnej sústave, pohybe Zeme, Mesiaca a planét oboznámil pracovník planetária. 

Žiaci 4.A a 4.B

Fotogaléria

viac
27-01 2013
Pozvánka

VEČER BOŽIEHO MILOSRDENSTVA S PÁTROM PAULOM

 

Milí rodičia, starí rodičia, žiaci a priatelia našej školy,

počas tohto týždňa budeme mať v našej škole vzácnu návštevu. Je ňou rakúsky kňaz P. Paul Maria Sigl, ktorý stál pri zrode našej školy a už niekoľko rokov pôsobí v zahraničí. Je zakladateľom spoločenstva Rodiny Panny Márie a vykonáva prednášky a duchovné cvičenia po celom svete.

V stredu 30.1.2013 zavíta aj medzi nás a meditáciami o Božom milosrdenstve bude sprevádzať „Večer Božieho milosrdenstva“, na ktorý Vás všetkých srdečne pozývame do Kláštorného kostola o 18.00 hod.

viac

V utorok 22.1.2013 sme mali besedu s milým bábkohercom Ivanom Gontkom. Porozprával nám o bábkach – marionetách (tie sa vedú zhora), javajkách (tie sa vedú zdola), maňuškách (tie sa vedú jednou rukou – tromi prstami) a všelijakých iných bábkach. Zaujímavosť, ktorú spomenul, bola japonské tradičné vodné divadlo, ktoré hrajú herci ponorení vo veľkom akváriu, v ústach majú bambusové trubičky na dýchanie a na paliciach vedú bábky, ktoré sú na hladine. No najviac sa nám páčili bábky, ktoré so sebou tento nitriansky bábkoherec priniesol (kráľa, ježibabu a hlúpeho Jana) a najmä to, že sme si sami mohli vyskúšať, aké to je, viesť /animovať bábku. Trpezlivo odpovedal na všetky naše zvedavé otázky. Dozvedeli sme sa okrem iných vecí, že naučiť sa ovládať jednu bábku - marionetu trvá aj pol roka. Beseda sa nám veľmi páčila.

 

                                                                           3.A a 3.B s pani učiteľkami

Fotogaléria

viac

Dňa  8. januára  sme ( žiaci 7. A a 7. B , pani učiteľka Hatinová, pani učiteľka Maťová, sr. Mária Agáta, sr. Faustína  a  Páter Peter ) pohodlie  domova vymenili  za  Dom  sv. Bystríka  v  Čičmanoch. Vianočné  dobroty bolo potrebné spáliť na zjazdovke.

 Ale ako na to? Podobnú otázku  riešili  i  kamaráti z GCM. Tak sme sa spriatelili a vyrazili na svah. Inštruktori nás zadelili do skupín podľa našich lyžiarskych schopností. Pomaly sme začali písať lyžiarsku  abecedu na snehobiely svah.

viac

Viete čo je povesť ?   Samozrejme !  Veď študujeme  na  NAŠEJ  škole !!!

Pre mladšie ročníky uvádzame: „Je podobná rozprávke, ale založená na skutočnej udalosti.“ Slovensko oplýva množstvom hradov, zámkov, historických postáv. A všetko to známi spisovatelia ukryli do kníh povestí. Je to názov recitačnej súťaže povestí.

         Tento jubilejný 20. ročník    našu školu reprezentovali  žiaci :

  • Natália Kováčová  z   5. A
  • Samuel   Olach     zo  7. A  v  Matici Slovenskej dňa  18. 1. 2013.

 

Víťazke Natálke Kováčovej  blahoželáme a  držíme palce v krajskom kole.

                                                                                  

                                                                                 Mgr.  Gulišová  Ivica

viac

Aj tento školský rok niektorí naši žiaci prijali pozvanie prehĺbiť si vzťah s Bohom cez Božie slovo a prihlásili sa na Biblickú olympiádu.

Za úlohu si mali prečítať 1. knihu kráľov, knihu Rút a Evanjelium podľa Matúša.

Do školského kola sa zapojilo 11 žiakov.

 

Umiestnenie:

  1. Daniela Odlerová – 9.B

  2. Mária Vorošová – 9.B

  3. Patrícia Kováčiková – 7.A

  4. Ema Gajdošová -8.B (náhradníčka) 

Výherkyniam blahoželáme a vyprosujeme veľa húževnatosti pri príprave do dekanátneho kola!

Veríme, že aj pre tých, ktorí neobsadili prvé miesta, námaha nebola zbytočná a Božie slovo bude v nich mocne pôsobiť – to je tá najdôležitejšia výhra!

P. učiteľky katolíckeho náboženstva

viac
Novinky v kocke