Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Prečo vynášali a zapaľovali naši predkovia Morenu? Aké jedlá jedli v pôstnom období? Čo spievali dievčatá na Kvetnú nedeľu? Ktorý kroj si obliekali vo sviatok?...

viac

19. marca 2013 sa na našej škole uskutočnilo  dekanátne kolo Biblickej olympiády. Zúčastnilo sa ho 14 škôl  z nitrianskeho dekanátu. Našu školu reprezentovalo trojčlenné družstvo:  Daniela Odlerová a Mária Vörosövá z 9.B triedy a Patrícia Kováčiková zo 7.A triedy. Obsadili nádherné druhé miesto. Ďakujeme im za úspešnú reprezentáciu školy a srdečne im gratulujeme!

viac
23-03 2013
Trieda 4.B

 

V knižnici                         Fotogaléria

 

Naše projekty                  Fotogaléria

 

 

 

 

 

 

 

 

viac

Adorácia                                Fotogaléria

 

Hráme sa                                Fotogaléria

 

Kreatívne krúžky                   Fotogaléria

 

Na školskom dvore               Fotogaléria

 

Športový krúžok                     Fotogaléria

  

Sv. omša                                  Fotogaléria

 

 

 

 

 

 

viac

 

Sviatok  SLOVA

DŇA :  27. februára 2013

         V čase, keď sa väčšina žiakov i učiteľov liečila z chrípky, zdraví víťazi školského kola Hviezdoslavovho Kubína sa zúčastnili spádového kola. Nie, nebojte sa, nikam nespadli !

V Krajskom osvetovom stredisku v Nitre si zmerali talent a sily s ostatnými žiakmi nitrianskych škôl. A výsledok ? Veď len posúďte :

I. miesto  -  Milena  Ščurková   – próza

I. miesto  -  Izabela  Ševčíková  – poézia

II. miesto -  Natália  Kováčová  – próza

II. miesto -  Lucia  Kviatkovská – próza

III. miesto - Lilia Anna  Kónyová – poézia

Benjamín Záhradník sa ako druhák zúčastnil vyššej súťaže po prvýkrát a zbieral skúsenosti do budúceho šk. roku.

Prvé a druhé miesta postupujú do okresného kola. Gratulujeme ! 

 

Mgr. Gulišová  Ivica

 

 

 

viac
18-03 2013
Vybíjaná

Sláva !  Sláva ! Sláva !      

Áno !  Aj Bohu na výsostiach, ale ...   Viete, že apoštolov bolo 12 !  Našich šíriteľov  dobrej  zvesti  a  mena  ZŠ  sv.  Svorada  a  Benedikta  bolo 11.

O čom hovoríme ?  O nádhernom  pohári, ktorý tróni v skrinke na prízemí ako hmotný  dôkaz  víťazstva

 z   MAJSTROVSTIEV    NITRIANSKEHO   OKRESU  vo  VYBÍJANEJ !!!

viac

Vyhodnotenie školského kola Hviezdoslavov Kubín

 

Celkovo sa zúčastnilo 17 žiakov z ročníkov 2 až 4. Najlepšie sa umiestnili títo žiaci:

Poézia

1. Benjamín Záhradník (2.B)

2. Tamara Bégerová (3.A)

3. Tamara Lieskovská (3.B)

viac

 Fotogaléria

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

viac

 

       Krížové cesty v pôstnom období

 

                                 o 19.00 hod. vo štvrtok

 

                                                        na Kalvárii v Nitre

  

viac
Novinky v kocke