Základná škola sv. Svorada a Benedikta

V našej škole pribudli noví žiaci? Nie ! To prišli na návštevu za svojimi vnúčatami starí rodičia.

 

Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sme prežili pekné popoludnie v kruhu našich milých starých rodičov. Spoločne sme  pripravili pohostenie  v triedach. Prváci  s radosťou nacvičovali na toto milé stretnutie  kultúrny program. Babičky a dedkov sme potešili spevom, tancom, básňami a predovšetkým veľkou radosťou zo stretnutia.

 

 

Fotogaléria

viac

Dňa 6.11. sa žiaci II. stupňa zúčastnili na divadelnom predstavení Alica v krajine zázrakov......... rozprávka zaujala netradičným spracovaním divadla malej  javiskovej formy Maska zo Zvolena.  Napriek organizačným "bojovým" podmienkam sa žiakom predstavenie páčilo a strávili príjemnú hodinku. Bolo veselo, a tak sa malý rozprávkový zázrak preniesol aj  k deťom. A to je hlavné...... keď sú deti radostné a spokojné.


Fotogaléria

viac

 

Počas odpustkov za dušičky sa snažíme našimi modlitbami, účasťou na svätých omšiach alebo návštevou krypty zachrániť čo najviac duší z očistca. Dnes ráno sme smeli dokonca sláviť sv. omšu v krypte pod kostolom, ktorú sme tiež obetovali za duše z očistca. Veď kto iný by im mohol pomôcť, ak nie my, ktorí ešte žijeme tu na Zemi? A oni nám potom s radosťou budú pomáhať z neba.

viac

Tretiaci na vychádzke na Zobore

Niet väčšej radosti, ako povedať deťom, že sa v piatok neučíme. Vychádzka na Zobor potešila každého. Krásne počasie, ako stvorené na túru, žiaci odhodlaní vystúpiť čo najvyššie a konečne možnosť nadýchať sa čerstvého vzduchu. V lese sme si zopakovali všetko čo vieme o stromoch, o zvieratkách a o značkách, pomocou ktorých sa v lese orientujeme. Ďalekohladom sme sledovali krajinu, pomocou kompasu sme určovali svetové strany ale hlavne sme oddychovali a kochali sa krásou okolo seba. Len všetok ten hmyz v tráve, prípadne nájdená žabka, sa mal mať na pozore! Tretiakov totiž zaujíma najmä všetko živé, a ešte keď to skáče... To potom skáčeme všetci J Určite si ešte niekedy spríjemníme deň vychádzkou do okolitej prírody. 

Fotogaléria

viac

Od 1. – 8. Novembra je možné získať plnomocné odpustky pre duše z očistca.

Podmienky:

  1. Navštíviť cintorín alebo kostol s kryptou (Katedrála, Kláštor, Kalvária, Piaristi)
  2. Pomodliť sa za duše z očistca
viac

Vypočujte si tento príbeh: V kláštore, kde žil páter Pio, žil aj brat Mateo, ktorý mal veľmi rád Pannu Máriu a často sa modlil ruženec. Keď zomieral, veľmi sa tešil, že sa v nebi stretne s Pannou Máriou.

Po jeho smrti sa raz večer Páter Pio modlil ruženec. Otvorilo sa nad ním nebo a videl ako sa všetci anjeli a svätí tešia a jasajú, keď sa niekto na zemi modlí Zdravas Mária. Vtom uvidel schádzať po žiarivom rebríku svojho spolubrata Matea. Prekvapený sa ho pýta: „Prečo zostupuješ na zem, veď si sa tak veľmi tešil do neba?“ On odpovedal: „Videl som ako sa v nebi anjeli a svätí radujú, keď počujú modlitbu Zdravas Mária, a preto som sa ju chcel ešte raz pomodliť spolu s Tebou.

Aj my sme chceli urobiť všetkým v nebi radosť a tak sme sa dnes ráno pomodlili spolu ruženec. 

Fotogaléria

viac

 

Dňa 17.10. vo štvrtok k nám zavítal misionár Vdp. Madassery Martin SVD z Indie, ktorého misijným určením je Slovensko. Na Slovensku pôsobí už osem rokov a všetkých nás prekvapil svojou perfektnou slovenčinou, v ktorej dokonca ovládal aj rôzne slovné hračky a vtipy.

 

Ukázal nám mapu svojej rodnej krajiny Indie a oblasť Keralan, v ktorej sa narodil. Úsmev na tvárach detí vyvolala predstava, že deti v Indii chodia do školy na slonoch. Ale kde ich zaparkujú?  

 

Videli sme aj indické oblečenie, ktoré by im mohlo závidieť nejedno dievča a dokonca sme si ho aj mohli vyskúšať. Pozrite si fotky!

 

Páter misionár sa s nami pomodlil v indickom jazyku a dal nám svoje požehnanie. My ho chceme sprevádzať svojimi modlitbami v jeho kňazskom povolaní.

Fotogaléria

viac

Každoročne na jeseň zberáme zo svojich záhrad úrodu. Tento rok sme sa jej plodmi mohli popýšiť aj v škole. Urobili sme si školskú výstavku ovocia a zeleniny. Druhý a tretí  októbrový týždeň sa na chodbe školy deti zastavovali a obdivovali vystavené exponáty. Jabĺčka, hrušky a hrozno nás lákali svojimi farbami aj vôňou. Mrkva, cvikla, cibuľa zasa svojimi vitamínmi. Ale najväčší úspech mali tekvičky. Mohli sme vidieť a  spoznať dulu, burgyňu, baklažán, figy aj mandle. Ochutnali sme orechy, kaleráb aj lieskovce.  Výstavku sme dotvorili jesennými výtvarnými prácami.

Touto cestou ďakujeme všetkým malým i veľkým „záhradkárom“za prinesené plody.

Fotogaléria

viac

V stredu o 14:00 prišla k nám do školského klubu nezvyčajná návšteva. Priniesli so sebou gitary, pozvánky a hlavne dobrú náladu. Naši veľkí kamaráti nás prišli pozvať na stretká eRko, kde sa spolu s deťmi stretávajú vždy v nedeľu, učia sa tam vždy niečo zo života Pána Ježiša, či svätých, nové pesničky, tance a zažijú aj kopec zábavy.

A tak sme sa aj my spolu s nimi na chvíľku stali kengurami, pavúkmi a ruky sa nám pomotali pri piesni o malej sýkorke...Bolo to veľmi pekné spestrenie dňa za čo našim veľkým eRk-árom ďakujeme! 

Fotogaléria

viac

Staré divadlo Karola Spišáka v Nitre pripravilo pre svojich malých divákov najkrajšiu ľudovú rozprávku Pavla Dobšinského- Svetská krása.

„A preto, vážení a milí. Vydajte sa s nami na cestu za svetskou krásou.“ Zo zatajeným dychom sme sledovali príbeh o hľadaní krásy a lásky, o priateľstve i nenávisti...

viac
Novinky v kocke