Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Ako každý nový rok, aj tento sme začali posvätením celej školy. V celej škole sa vznášala vôňa kadidla a na verajach dverí sa objavili nápisy 20 – G+M+B – 14.

Nech nás Božie požehnanie sprevádza po celý rok, dá nám silu vo všetkých skúškach a ochraňuje nás od Zlého. 

 

Fotogaléria

viac

Milí rodičia a budúci prváci!

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru, že ste si vybrali našu školu. Tešíme sa na Vás v septembri 2014!

Vaši učitelia a budúci spolužiaci zo ZŠ sv. Svorada a Benedikta

 

Fotogaléria

viac
23-01 2014
Už to vieme!

Pýtate sa čo? No predsa poskytnúť prvú pomoc. Jedného dňa k nám do 2.B zavítala návšteva zo Strednej Zdravotnej školy v Nitre, aby nám ukázali ako aj my môžeme zachrániť ľudský život. Okrem toho sme sa v rámci malej prednášky o zdravej výžive a životnom štýle dozvedeli aké potraviny by sme mali jesť najčastejšie, koľko máme športovať, ako často si česať vlasy, kedy si umývať ruky, ale aj to že čokoláda nie je až taká zdravá ako sme si mysleli J. Tety zo zdravotnej školy priniesli so sebou aj "Karola"- figurínu, na ktorej sme si mohli vyskúšať umelé dýchanie a masáž srdca. Všetci svorne dúfame, že nikdy nebudeme musieť poskytovať prvú pomoc, ale keby predsa, vieme ako na to. Ďakujeme! 

Fotogaléria

viac
20-12 2013
Vianočná hra

„Rodina sv. Jozefa“

Pred Vianocami má každý veľa práce, preto sme sa rozhodli, že zo speváckeho krúžku Vás všetkých na malú chvíľku zastavíme a niečo pekné Vám porozprávame a zaspievame. Každý pozná príbeh z biblie o Ježišovi, Márii a Jozefovi. Ale možno tichého Jozefa a jeho veľkosť často rýchlo prehliadneme.

V mlčaní Písem utiahnutý, stojí muž veľkých čností! Môžeme sa od neho toľko učiť.

Fotogaléria

viac

29. novembra sa na našej škole uskutočnilo školské kolo biblickej olympiády. Zapojilo sa do nej 22 žiakov zo 6. – 9. ročníka. V tvrdej konkurencii sa presadili žiaci zo 7. ročníka. Prvé miesto obsadila Paula Neviďanská, 7. A, druhé miesto Terézia Vavrovičová, 7. A a tretie miesto Lukáš Borecký, 7. B. Martina Varšavová, 6.A skončila na 4. mieste a bude sa tiež pripravovať ako náhradníčka do dekanátneho kola.

viac

 

2.12. sme ako každý rok požehnali cez školský rozhlas všetky adventné vence, ktoré si jednotlivé triedy pripravili.

 

Nech nám pripomínajú, že novonarodený Ježiško svojim príchodom priniesol svetlo do tmy a toto svetlo sa v advente k nám vždy viac a viac približuje, až nakoniec budú horieť všetky štyri sviece a na Zem zostúpi Svetlo samo. 

Fotogaléria

viac
11-12 2013
Advent

Počas adventu sa nepripravujeme na príchod Spasiteľa iba vonkajšou prípravou, ktorá spočíva v nakupovaní a zháňaní darčekov, ale predovšetkým prípravou vlastných sŕdc.

 V našej škole už putuje Panna Mária so sv. Jozefom do Betlehema a ich cestička je zo dňa na deň kratšia. Ako radi deti sprevádzajú ich putovanie do Betlehema!

Do kaplnky pricestoval špeciálny vláčik, ktorým cestujeme do Betlehema. Každá trieda má svoj vagónik, ktorý zapĺňa svojimi menami vždy ráno, keď prídeme do kaplnky poprosiť Ježiška o pomoc.

Aj na druhom stupni sa žiaci pripravujú. Každý deň sa snažia žiť inú čnosť, aby sa cvičením v čnostiach ich srdcia zmenili na miesta, do ktorých sa môže narodiť Spasiteľ.

 

viac
03-12 2013
Vikingovia

 

Výstava v Ponitrianskom múzeu

 

 Vikingovia dobyvatelia zo severu. Takýto názov mala výstava ktorej sme sa zúčastnili v rámci školského klubu, všetky triedy od prvákov až po štvrtý ročník. Na výstave sme sa dozvedeli všetko o Vikingoch, o ich spôsobe života, o tom čo jedli, čim sa živili, ako ošetrovali ranených, či ako sa plavili na lodi a dobývali okolité územia. Samy sme si mohli vyskúšať tradičný vikingský chlieb, stali sme sa bojovníkmi s pravými zbraňami, poskladali si svoje mená z rún a mohli sme sa aj zahrať tradičnú vikingskú hru Kubb. Na výstave sa nám všetkým veľmi páčilo- a tak si pozrite, čo všetko sme mohli vidieť a zažiť.

Fotogaléria

viac

Školské kolo olympiády zo slovenského jazyka sa uskutočnilo v pondelok  18.11. Zúčastnili sa ho  8  žiaci VIII. a IX. ročníka. Úlohy tejto náročnej súťaže pozostávali z troch častí: z  jazykového testu, v ktorom riešili rôzne gramatické i syntaktické úlohy, čítanie s porozumením, literárne otázky, v ďalšej časti transformáciu textu. V limitovanom čase zostavili  opis s využitím umeleckých výrazových prostriedkov (trópy, figúry). To bola písomná časť a III. časť -  rétorická. Súťažiaci mali  počas piatich minút privítať hostí na adventnom benefičnom  koncerte. Úlohy boli náročné, ale žiaci ich zvládli vynikajúco. Jednotlivé zložky boli bodované podľa predpísaných kritérií.

viac

Náboženstvo u prvákov

Blíži sa posledná nedeľa v Cirkevnom roku – Nedeľa Krista Kráľa. Preto sme si aj my vyrobili zlaté korunky, aby sme nezabudli, že sme kráľovské deti a vždy môžeme prísť ku kráľovi, ktorý sa o nás s láskou stará.

 

viac
Novinky v kocke