Základná škola sv. Svorada a Benedikta

Parkovanie

 Oznam- PARKOVANIE

 

Riaditeľstvo Spojenej katolíckej školy v Nitre vydáva pre rodičov žiakov a študentov

 

zákaz vjazdu automobilov

do školského dvora

v čase od 7,00 do 15,00 hod.

z dôvodu nedostatku parkovacích miest. Výnimku môžu dostať na požiadanie iba matky s malými deťmi.

Vážení rodičia, verím, že pochopíte nutnosť tohto opatrenia a budete ho rešpektovať.

 

 

Mgr. Ing. Karol Žák, CSc.

riaditeľ školy 

Novinky v kocke